Cookie Tájékoztató

A WAHL Hungária Kft. (a továbbiakban: Társaság vagy Adatkezelő) elkötelezett az ügyfelei és partnerei, valamint weboldala (https://wahlkft.hu, a továbbiakban: Weboldal) látogatói (a továbbiakban: Látogató vagy Érintett) személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ezen Érintettek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Társaság a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja, elkötelezett az Ön személyes adatainak védelme iránt.

A Társaság a személyes adatokat az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli kezeli, így különösen, de nem kizárólagosan maradéktalanul betartja az alábbi jogszabályokban foglaltakat:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR).
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.).
 • Az Elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.).

A jelen Cookie Tájékoztató a Társaság Weboldalán használt sütikkel (a továbbiakban: sütik vagy cookie-k) kapcsolatos adatkezelésről nyújt tájékoztatást, míg a Társaság weboldalon megvalósuló egyéb adatkezeléseivel kapcsolatos Adatkezelési Tájékoztatója itt érhető el. 

A jelen Cookie Tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben az Adatkezelési Tájékoztatóban írtak az irányadók, kérjük olvassa el az ott írtakat is!

1. Adatkezelő

1.1 Neve: WAHL Hungária Kft.
Székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár, Barátság utca 6.
Cégjegyzékszám: 08-09-003331
Nyilvántartó Bíróság: Győri Törvényszék
Adószám: 11126878-2-08
Internetes elérhetősége: https://wahlkft.hu
E-mail cím: adatvedelem@wahl.hu
Telefonszám: +36 96 578 220
Levelezési cím: 9200 Mosonmagyaróvár, Barátság utca 6.

2. Tájékoztató a cookie-k használatáról

2.1. A Weboldal cookie-kat használ, amelyek többféle célt szolgálhatnak, egy részük elengedhetetlen lehet a Weboldal működéséhez, más részük kényelmi, statisztikai, marketinges vagy egyéb célokat szolgálhat. A cookie-k általában arra szolgálnak, hogy azonosítsák a Weboldalra Látogatót és megkülönböztessék más felhasználóktól, rögzítsék a Weboldal meglátogatásának a tényét és a látogatással kapcsolatos egyéb információkat. A sütik tehát alkalmasak lehetnek meghatározott természetes személyek azonosítására, ezért a GDPR és egyéb vonatkozó jogszabályok alkalmazásában használatuk személyes adatok kezelésének minősül.

2.2. A cookie egy olyan kis betűkből és számokból álló adat-csomag/adat-file, amelyet az adott Weboldal megnyitását – amennyiben pedig hozzájárulás szükséges, akkor a hozzájárulás megadását – követően helyeznek el a Látogató számítógépén (más eszközén, pl. tablet, okostelefon). A cookie-k célja a Weboldal működtetése vagy működési hatékonyságának növelése, továbbá a cookie információkat küld a Weboldal tulajdonosa részére. A cookie-k tájékoztatást adnak az Adatkezelő részére a Látogatók honlap használattal kapcsolatos szokásairól. A cookie-k segítségével az Adatkezelő a Weboldalt a Látogatók szokásainak megfelelően személyre szabhatják és ezáltal felhasználó-barátabbá teheti a honlapot.

2.3. A cookie-k több szempont szerint csoportosíthatók általában, például

2.3.1. a tartósságuk alapján megkülönböztethetők ún. 

   • munkamenet (session) cookie-k, amelyek a böngésző bezárásakor törlődnek, vagy
   • állandó (persistent) cookie-k, amelyek a felhasználó eszközén tárolódnak a munkamenetek között is bizonyos ideig,

2.3.2. a telepítő személye szerint megkülönböztethetők 

   • az elsődleges fél cookie-jai, amelyeket a Látogató által látogatott Weboldal telepít (amely URL megjelenik a böngésző címsorában), vagy
   • harmadik fél/felek cookie-jai, amelyeket egy másik domain telepít, mint amit a felhasználó látogat (pl. másik weboldalról származó kép, közösségi média plugin-ok vagy hirdetések esetén),

2.3.3. a cookie-k céljai, funkciói szerint megkülönböztethetők, például

   • a Weboldal működéséhez elengedhetetlenül, feltétlenül szükséges cookie-k, amelyek kizárólag a honlap üzemeltetéshez, a honlap működőképességéhez, alapvető funkcióinak biztosításához, a számítógépes rendszer biztonságához szükségesek,
   • statisztikai célú cookie-k, amelyek a honlap pillanatnyi működéséhez nem szükséges technikai adatokat gyűjtenek a szolgáltatás jövőbeli fejlesztéséhez, látogatószám-méréshez, annak a megértéséhez, hogy hogyan lépnek a Látogatók interakcióba a Weboldallal stb.,
   • marketing (célzó, hirdetési) célú cookie-k, amelyek nyomon követik a Weboldal Látogatóit annak érdekében, hogy releváns hirdetések jelenjenek meg az adott Látogatók számára és segítenek mérni a hirdetési kampányok hatékonyságát stb.,
   • működési cookie-ek, amelyek lehetővé teszik a Weboldalak számára, hogy emlékezzenek a felhasználók választásaira (pl. nyelv, felhasználónév, betűtípus, szövegméret stb.). 

2.4. A Weboldalon ténylegesen használt mindenkori sütiket és azok csoportosítását, célját, időtartamát, további leírását a Weboldal jobb alsó részében található sárga alapú, süteményt is ábrázoló, „Cookie-k testreszabása” nevű  lebegő gombbal megnyíló „Testreszabás” menüben érheti el, amelyhez a linket itt találja! A cookie beállításokról és a „Testreszabás” menüpont használatáról bővebben olvashat a jelen Cookie Tájékoztató lenti 4. pontjában.

3. Az adatkezelés jogalapja:

3.1. A Weboldal működéséhez feltétlenül, elengedhetetlenül szükséges cookie-k által gyűjtött, kezelt személyes adatok kezelésének a jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, azaz az Adatkezelő jogos érdeke, amely abban nyilvánul meg, hogy a Társaság, mint Adatkezelő biztonsággal tudja üzemeltetni, működtetni a Weboldalt és annak az alapvető funkciói működjenek. 

3.2. Minden más célú, a Weboldal működéséhez nem elengedhetetlenül szükséges cookie esetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja az adatkezelés jogalapja, azaz a Látogató Érintettek önkéntes, előzetes hozzájárulása az adatkezeléshez. 

4. Cookie beállítások:

4.1. A Weboldalra Látogatót a Weboldalon középen felugró ablakban tájékoztatja a Társaság arról, hogy a Weboldal sütiket használ és ebből az ablakból elérhetőek el további tájékoztatások is a cookie-król: 

4.1.1. Egyrészt elérhető ebből az ablakból a Weboldalon konkrétan használt cookie-kal kapcsolatos részletes tájékoztatás a „Testreszabás” gomb megnyomását követően. A „Testreszabás” gombhoz a link itt érhető el. A „Testreszabás” gomb megnyomását követően megnyíló felület nem csak a cookie-kra – és azok csoportjaira, céljára, időtartamára, leírására – vonatkozó információkat tartalmaz, hanem itt tudja a cookie-kal kapcsolatos beállításait (hozzájárulásait, illetve azok módosítását, visszavonását) is kezelni a lentiek szerint. 

4.1.2. Másrészt elérhető ebből az ablakból, a „Testreszabás” gomb megnyomását követően megnyíló felületen a jelen Cookie Tájékoztató is.

4.2. A fenti 4.1 pontban írt információk elolvasása után a Látogató el tudja dönteni, hogy valamennyi süti használatát engedélyezi-e, ebben az esetben a hozzájárulás megadásához elég a Weboldal közepén felugró ablakban megjelenő „Összes elfogadása” gomb megnyomása. Amennyiben a Látogató nem kívánja – a Weboldal használatához feltétlenül, elengedhetetlenül szükséges cookie-k kivételével – egyik süti használatát sem engedélyezni, abban az esetben ezt a Weboldal közepén felugró ablakban megjelenő „Elutasítás” gomb megnyomásával teheti meg. A Weboldal használatához feltétlenül, elengedhetetlenül szükséges cookie-kra vonatkozó eltérő szabályokat a fenti 3.1 pont és a lenti 4.5 pont tartalmazza.

4.3. Amennyiben a Látogató nem kívánja – a fenti 4.2 pontban írt módon – valamennyi cookie-t egy gombnyomással engedélyezni vagy elutasítani, abban az esetben a Weboldal közepén felugró ablakban ugyanott található „Testreszabás” gomb megnyomásával (amelyhez a link itt érhető el) jut el arra a felületre, ahol el tudja dönteni és be tudja állítani, hogy mely sütikhez (és az általuk történő adatgyűjtéshez, adatkezeléshez) adja a hozzájárulását és melyekhez nem. Ezt az egyes cookie-csoportok, illetve cookie-k melletti négyzet alakú gombok bepipálásával, illetve a pipa kivételével tudja a Látogató megtenni. Alapértelmezetten a cookie-csoportok, illetve cookie-k melletti négyzetek üresek, azaz nincsnek kipipálva (kivéve ezalól a Weboldal használatához feltétlenül, elengedhetetlenül szükséges cookie-k melletti négyzetek) Ezt a követően a „Testreszabás mentése” gomb megnyomásával tudja a beállításait elmenteni. 

4.4. A cookie-k használatához adott hozzájárulását, illetve beállításait a Látogató bármikor módosíthatja, visszavonhatja a későbbiekben is, ugyancsak a „Testreszabás” menüben, a fenti 4.3 pontban írt módon. Ez a menü mindig elérhető a Weboldal jobb alsó részén található lebegő gombon, sárga alapon megjelenő barna süteményt is ábrázoló ikonból álló “Cookie-k testreszabása” nevű gombon. 

4.5. A jelen Cookie Tájékoztató fenti 3. pontjában („Az adatkezelés jogalapja” cím alatt) írtak szerint egyedül a Weboldal használatához feltétlenül, elengedhetetlenül szükséges cookie-k (lsd. 3.1 pont) azok, amelyek hozzájárulás nélkül kezelhetők, így azok a „Testreszabás” menüben nem módosíthatóak, azoknak a használatához az Adatkezelő hozzájárulást nem kér (így értelemszerűn hozzájárulás elutasítására, visszavonására sincs mód), ugyanakkor a részletes tájékoztató ezekről a cookie-król is megtalálható a „Testreszabás” menüben (amelyhez a link itt érhető el).

4.6. Ezen túlmenően a Látogató a gépe böngésző beállításain keresztül is kezelheti a sütiket és ezen a módon is bármikor lehetősége van a cookie-k használatát beállítani, használatukat elutasítani, a már tárolt sütiket törölni. Fontos az, hogy amennyiben a Látogató a Weboldalt több eszközén keresztül is látogatja (pl. számítógép, tablet, okostelefon), akkor a böngésző beállításokat minden eszközön el kell végeznie. A beállítások és a sütikre vonatkozó eljárások minden böngésző esetében különböznek, az adott böngészőre vonatkozó szabályokat böngészőnként kell az adott böngésző használati útmutatójában ellenőrizni. Ezek a lehetőségek böngészőtől függően, de jellemzően az Eszközök / Beállítások / Adatvédelem / Előzmények / Egyéni beállítások menüpontban tehetők meg.

4.7. A sütik természetével, valamint kikapcsolásukkal kapcsolatos további információt a http://www.youronlinechoices.com/hu/ oldalon is talál.

4.8. Amennyiben egészében letiltja (nem engedélyezi) a Weboldalon használt sütiket (pl. a fenti 4.2, 4.3, 4.6 pontokban írt módokon), akkor az befolyásolhatja a felhasználói élményt, így például nem kap személyre szóló információkat, illetve bizonyos kényelmi funkciók esetleg nem lesznek elérhetőek.

4.9. Akkor is kaphat sütiket, amikor felkeresi harmadik személyek weboldalait. A sütik használatát ezen harmadik felek által üzemeltetett weboldalakon a saját adatvédelmi tájékoztatójuk és süti tájékoztatójuk szabályozza.

5. Az Ön adatvédelmi jogai, jogorvoslati lehetőségei

5.1. Ön tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

Tájékoztatáshoz való jog:

5.2. A Társaság megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az Érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

5.3. A tájékozódáshoz való jog írásban az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül gyakorolható. Az Ön részére kérésére – személyazonosságának igazolását követően – szóban is adható tájékoztatás.

Az Ön adataihoz való hozzáféréshez való joga:

5.4. Ön jogosult arra, hogy a Társaságtól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az Érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

5.5. A Társaság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja. Az Ön által kért további másolatokért a Társaság az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Az Érintett kérelmére az információkat a Társaság elektronikus formában szolgáltatja.

5.6. A Társaság a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

Helyesbítés joga:

5.7. Ön kérheti a Társaság által kezelt, Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog:

5.8. Ön az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat:

  • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
  • Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
  • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
  • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
  • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

5.9. Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

5.10. Az Ön kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

  • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
  • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
  • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

5.11. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

5.12. A Társaság Önt az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Adathordozáshoz való jog:

5.13. Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Ön által a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozás joga:

5.14. Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

5.15. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen általános üzleti és fogyasztói kapcsolat érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzleti és fogyasztói kapcsolathoz kapcsolódik.

5.16. A személyes adatok általános üzleti és fogyasztói kapcsolat érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást:

5.17. Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

5.18. Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés

  • Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
  • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az Érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy 
  • az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

Visszavonás joga:

5.19. Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Eljárási szabályok:

5.20. A Társaság indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

5.21. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha Ön azt másként kéri.

5.22. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

5.23. A Társaság a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. Az adminisztratív költség elszámolás alapja:

  • a mindenkori minimálbér órára vetített költsége, mint óradíj. 
  • A tájékoztatáshoz felhasznált munkaórák száma az előbbi óradíjon elszámolva. 
  • Papír alapú tájékoztatási igény esetén a válasz nyomtatási költsége önköltségi áron és postázási költsége.

5.24. A Társaság minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintettet kérésére a Társaság tájékoztatja e címzettekről.

Panasz a Társaságnál:

5.25. Amennyiben a Társaság adatkezelésével kapcsolatban problémája van, forduljon hozzánk az 1. pontban megjelölt elérhetőségeinken.

Bírósághoz fordulás joga:

5.26. Az Érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat (akár az érintett lakóhelye szerint is). A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Adatvédelmi hatósági eljárás:

5.27. Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: + 36 1 3911400
Fax: + 36 1 3911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

6. A jelen tájékoztató módosításai

6.1. A Cookie Tájékoztatónk időről időre módosulhat, módosított Cookie Tájékoztatót mindig közzétesszük Weboldalunkon.

Kelt: Budapest, 2023.03.05.